Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

ul. Gronostajowa 7
30-387 Kraków
www.wbbib.uj.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


FINANSE I INORMACJA
mgr Anna Przybyszewska
T: +48 12 664 79 58
E: anna.przybyszewska@uj.edu.pl

PROMOCJA
dr Magdalena Tworzydło
T: +48 12 664 79 59
E: magdalena.tworzydlo@uj.edu.pl

Jagiellońskie Centrum Innowacji

ul. Bobrzyńskiego 14
30-348 Kraków
www.jci.pl


MANAGER ds PROJEKTÓW 
mgr Halina Kotarska
T: +48 12 297 46 24
E: halina.kotarska@jci.pl

INSTYTUT JAKOŚCI JCI
dr Łukasz Kutrzeba
T: +48 12 297 46 27
E: lukasz.kutrzeba@jci.pl