Staże w firmach – raport z realizacji zadania

» Rok 2018

Poniższe informacje o stażach podane są w następującej formie: Liczba porządkowa, status stażysty, nazwa firmy w której odbywał się staż, czas trwania stażu, temat stażu.

 1. Doktorant, Elfa Pharm Polska, 1 kwietnia – 30 czerwca 2018, Analiza składu kosmetyków; kontakty naukowe z firmami współpracującymi i wytwórcami surowców.
 2. Student, Instytut Nowych Syntez Chemicznych w Puławach, 1 kwietnia-30 czerwca 2018, Analiza procesu biodegradacji polilaktydu modyfikowanego skrobią.
 3. Student, IBSS BIOMED S.A., 16 kwietnia – 15 lipca 2018, Prowadzenie banku i hodowli komórek in vitro linii pierwotnych i ustalonych; Optymalizacja i wdrażanie metod qPCR do identyfikacji składu szczepionek.
 4. Student, Real Research Sp. z o.o., 9 kwietnia – 8 lipca 2018, Prowadzenie hodowli komórkowych w warunkach trójwymiarowych;testowanie bazowej formy odczynnika do trawienia tkanek i hodowli komórkowych.
 5. Student, Real Research Sp. z o.o., 9 kwietnia – 8 lipca 2018, Opracowanie protokołu hodowli linii komórkowych w warunkach 2D; ocena degradacji hydrożelu przez komórki w warunkach trójwymiarowych.
 6. Student, University of Southampton, 1 lipca – 14 września 2018.
 7. Student, IBSS Biomed S.A, 24 kwietnia – 23 lipca 2018, Prowadzenie banku i hodowli komórek in vitro linii pierwotnych i ustalonych; wykorzystanie modelu in vitro w badaniach biomedycznych ze szczególnym uwzględnieniem badań w kierunku cytotoksyczności komórkowej.
 8. Student, Klaster Life Science, 8 maja – 7 sierpnia 2018, Opracowanie raportu na temat uwarunkowań wykorzystania odpadów komunalnych i spożywczych w kierunku ich biotransformacji na bioplastik.
 9. Student, IBSS Biomed S.A, 1 lipca – 1 września 2018, Rozwój metod hodowli komórkowych in vitro i charakterystyka szczepów probiotycznych.
 10. Student, Pure Biologics, 24 lipca – 23 października 2018, Prace związane z technologiami preparatywnymi oraz analitycznymi wykorzystywanymi do produkcji białek rekombinowanych.
 11. Student, Pure Biologics, 24 lipca – 23 października 2018, Prace związane z technologiami preparatywnymi oraz analitycznymi wykorzystywanymi do produkcji białek rekombinowanych.
 12. Student, Pharma C Food, 1 lipca – 30 września 2018, Pozyskiwanie, analiza i obróbka danych literaturowych na potrzeby opracowania i wdrażania nowych formulacji kosmetycznych.

» Rok 2017

Poniższe informacje o stażach podane są w następującej formie: Liczba porządkowa, status stażysty, nazwa firmy w której odbywał się staż, czas trwania stażu, tematyka stażu.

 1. Student, Pracownia Histopatologiczno-Cytologiczna „Awo-Tela”, 2 stycznia – 2 kwietnia 2017, Utrwalanie i przygotowywanie tkanek; skrawanie tkanek zatopionych w bloczkach na mikrotomie; barwienia preparatów.
 2. Student, Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics (JCET), 10 stycznia – 4 kwietnia 2017, Wpływ metaloproteinaz macierzy pozakomórkowej na zmiany zachodzące w śródbłonku naczyń w procesie przerzutowania.
 3. Pracownik WBBiB, Małopolskie Centrum Biotechnologii, 23 stycznia – 28 lutego 2017, Klonowanie czynników transkrypcyjnych Arabidopsis thaliana do ekspresji w układach heterologicznych.
 4. Student, Laboratorium „Klab” w Łowiczu, 1 lutego – 31 maja 2017, Metody utrwalania barwienia i normy badania trwałości wybarwień a struktura chemiczna barwnika.
 5. Student, Laboratorium „Klab” w Łowiczu, 1 lutego – 30 kwietnia maja 2017, Metody utrwalania barwienia i normy badania trwałości wybarwień a struktura chemiczna barwnika.
 6. Student, Laboratorium „Klab” w Łowiczu, 1 lutego – 30 czerwca 2017, Metody utrwalania barwienia i normy badania trwałości wybarwień a struktura chemiczna barwnika.
 7. Student, Laboratorium „Klab” w Łowiczu, 1 lutego – 31 maja 2017, Metody utrwalania barwienia i normy badania trwałości wybarwień a struktura chemiczna barwnika.
 8. Student, Monitor CR, 13 lutego – 12 maja 2017, Wsparcie procesu badań klinicznych przez rozwój oprogramowania MCR Tools; Wsparcie organizacyjne działań wdrożeniowych oprogramowania  MCR Tools wśród lekarzy i pacjentów.
 9. Student, Biomantis Sp. z o.o., 6 marca – 6 czerwca 2017
 10. Student, Institute of Basic Medical Sciences, University of Oslo, 1 lipca – 30 września 2017, Określenie regulacji ekspresji genu SH2D2A na poziomie translacji białka.
 11. Student, Maspex Sp. z o.o. Sp.k., 1 marca – 31 maja 2017
 12. Pracownik WBBiB, Maspex Sp. z o.o. Sp.k., 1 marca – 31 maja 2017
 13. Doktorant, Department of Physics, University of Helsinki, 26 czerwca – 26 września 2017, Biomembrane simulations and their interactions with membrane-associated proteins.
 14. Student, Małopolskie Centrum Biotechnologii, 19 kwietnia – 17 lipca 2017, Zastosowanie termoforezy do analiz wybranych właściwości deepoksydazy wiolaksantynowej.
 15. Doktorant, NanoTemper Sp. z o.o., 1 listopada 2017 – 31 stycznia 2018, Analiza publikacji badawczych; Prowadzenie laboratorium badawczego oraz eksperymentów dla klientów firmy.

» Rok 2016

Poniższe informacje o stażach podane są w następującej formie: Liczba porządkowa, status stażysty, nazwa firmy w której odbywał się staż, czas trwania stażu, temat stażu.

 1. Student, Instituto de Tecnologia Quimica e Biologica, Universidade NOVA de Lisboa, 1 lipca – 30 września 2016, Investigation of the factors affecting the localization of DltD.
 2. Student, Instituto de Tecnologia Quimica e Biologica, Universidade NOVA de Lisboa, 5 lipca – 29 września 2016, Investigation of the role of the VraS sensor kinase in the MRSA phenotype.
 3. Pracownik, Labstorm Sp. z o.o., 1 stycznia – 31 maja 2016, Analiza i obróbka danych dot. możliwości wykorzystania nowych związków modulujących metabolizm komórek nowotworowych.
 4. Student, Elpharma S.C., 1 marca – 31 sierpnia 2016, Wdrożenie systemu zarządzania jakością i dobrych praktyk wytwarzania w przedsiębiorstwach life sciences.
 5. Pracownik, Elpharma S.C., 1 marca – 31 sierpnia 2016, Podstawy prawne w zakresie systemów zarządzania jakością przy wytwarzaniu leków biologicznych/biotechnologicznych, GMP, GLP.
 6. Doktorant, SELVITA S.A., 1 maja – 31 lipca 2016  
 7. Doktorant, SELVITA S.A., 30 marca – 30 czerwca 2016, Opracowanie i walidacja metody biochemicznej i komórkowej koniecznej do testowania aktywności przeciwnowotworowej związków chemicznych.
 8. Doktorant, SELVITA S.A., 1 lipca – 1 października 2016  
 9. Doktorant, SELVITA S.A., 30 czerwca – 30 września 2016, Opracowanie i walidacja metody biochemicznej i komórkowej koniecznej do testowania aktywności przeciwnowotworowej związków chemicznych.
 10. Doktorant, Fundacja ś́w. Łazarza, Pomoc Lazariańska, 1 lipca – 1 października 2016.
 11. Student, Curiosity Diagnostics Sp. z o.o., 1 lipca – 31 września 2016, Udział w weryfikacji działania prototypu urządzenia PCR/ONE oraz udział w pracach nad doborem odczynników do reakcji PCR, ich deponowania oraz testowaniu czułosci i specyficznosci reakcji PCR.
 12. Student, Max-Planck Institut of Biochemistry, 27 czerwca – 27 sierpnia 2016, Przygotowanie próbek do analiz proteomicznych (LC-MS) oraz analiza danych.
 13. Student, Max-Planck Institut of Biochemistry, 27 czerwca – 27 sierpnia 2016, Przygotowanie próbek do analiz proteomicznych (LC-MS) oraz analiza danych.
 14. Student, HELMHOLTZ ZENTRUM FUR INFEKTIONSFORSCHUNG GmbH, 1 lipca – 30 września 2016, Udział w badaniach nad ekspresją ludzkich białek w modelu Baculovirus Expression Vector System.
 15. Doktorant, SELVITA S.A., 1 lipca – 1 października 2016, Opracowanie i wykonanie modelu komórkowego do testowania in vitro aktywności przeciwnowotworowej związków chemicznych.
 16. Doktorant, Intelligeq, 1 kwietnia – 30 września 2016, Modyfikacja skryptu służącego do profilowania powtórzeń trójnukleotydowych polegającej na uwzględnieniu odczytów sparowanych oraz odstępstw od sekwencji referencyjnej.
 17. Doktorant, Oncogene Diagnostics, 1 kwietnia – 30 czerwca 2016, Optymalizacja i wykorzystanie modelu komórkowego Caco-2 w celu badań nad transportem związków o potencjalnych właściwościach przeciwnowotworowych.
 18. Student, Oceanic, 1 lipca – 30 września 2016, Dobór układu konserwującego dla płynu stosowanego na błony śluzowe.
 19. Pracownik, Maspex Wadowice, Ariadna Sp. z o.o., 6 maja – 15 czerwca 2016 oraz 1 lipca – 30 września 2016  
 20. Student, Małopolskie Centrum Biotechnologii, 1 lipca – 30 września 2016, Ekspresja wektorów i białek (Plasmodium falciparum), oczyszczanie białek.
 21. Student, SELVITA S.A., 1 lipca – 1 października 2016, Opracowanie i wykonanie modelu komórkowego do testowania in vitro aktywności przeciwnowotworowej związków chemicznych.
 22. Doktorant, SELVITA S.A., 4 lipca – 3 października 2016, Opracowanie i wykonanie modelu komórkowego do testowania in vitro aktywności przeciwnowotworowej związków chemicznych.
 23. Pracownik WBBiB, Atner Sp. z o.o., 8 lipca – 31 grudnia 2016, Hodowla, optymalizacja oraz pomiary parametrów fizjologicznych roślin.
 24. Student, Pure Biologics sp. z o.o., 1 lipca – 31 grudnia 2016, Wykonywanie zadań z zakresu produkcji białka rekombinowanego.
 25. Student, Pure Biologics sp. z o.o., 1 lipca – 30 września 2016, Wykonywanie zadań z zakresu produkcji białka rekombinowanego.
 26. Doktorant/Pracownik, Maspex Wadowice, 11 lipca 2016 – 10 styczni 2017, Pozyskiwanie, analiza i obróbka danych literaturowych i rynkowych na potrzeby opracowania i wdrażania nowych formulacji rolno-spożywczych.
 27. Doktorant/Pracownik, JCI Sp. z o.o., 15 lipca 2016 – 15 stycznia 2017, Realizacja procesów wytwarzania produktów biologicznych w Laboratorium Hodowli Tkanek i Komórek.
 28. Doktorant, JCI Sp. z o.o., 15 lipca 2016 – 15 stycznia 2017, Realizacja procesów wytwarzania produktów biologicznych w Laboratorium Hodowli Tkanek i Komórek.
 29. Student, Pharma C Food, 4 lipca – 15 sierpnia 2016 (umowa została rozwiązana po odbyciu 1,5 miesiąca stażu), Analiza składu i jakości kosmetyków oraz ocena aplikacyjno-użytkowa w celu ich porównania. Zaplanowanie i wykonanie badań organoleptycznych, fizyko-chemicznych oraz mikrobiologicznych dla nowych receptur.
 30. Student, Elpharma s.c., 7 lipca – 6 października 2016, Zarządzanie ryzykiem w GMP dla leków biologicznych/biotechnologicznych; Zasady uzyskiwania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla leków biologicznych i biotechnologicznych.
 31. Student, University of South Bohemia, Ceske Budejovice, 11 lipca – 6 sierpnia 2016, Annual Summer School in Milecular Biophysics and Systems Biology.
 32. Student, JCI Sp. z o.o., 11 lipca 2016 – 12 stycznia 2017, Wsparcie koordynatora w realizacji zadania nr 3 – Działania na rzecz młodej kadry.
 33. Student, Pharma C Food, 11 lipca – 10 października 2016, Analiza składu i jakości kosmetyków oraz ocena aplikacyjno-użytkowa w celu ich porównania. Zaplanowanie i wykonanie badań organoleptycznych, fizyko-chemicznych oraz mikrobiologicznych dla nowych receptur.
 34. Student, Laboratorium Włókiennicze KLab, 18 lipca – 17 października 2016, Metody utrwalania  barwienia i normy badania trwałości wybarwień a struktura chemiczna barwnika.
 35. Student, Laboratorium Włókiennicze KLab, 1 sierpnia – 30 września 2016, Metody utrwalania  barwienia i normy badania trwałości wybarwień a struktura chemiczna barwnika
 36. Student, Laboratorium Włókiennicze KLab, 1 sierpnia – 30 września 2016, Metody utrwalania  barwienia i normy badania trwałości wybarwień a struktura chemiczna barwnika
 37. Student, Laboratorium Włókiennicze KLab, 5 września - 5 października 2016, Metody utrwalania  barwienia i normy badania trwałości wybarwień a struktura chemiczna barwnika.
 38. Student, Fundacja Klaster LifeScience Kraków, 1 sierpnia 2016 – 31 stycznia 2017, Uwarunkowania i możliwości rozwoju badań naukowych z dziedziny life science w kontekście potrzeb sektora przemysłowego – Produkty lecznicze i wyroby medyczne.
 39. Student, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, 1 sierpnia – 30 września 2016, Parametry fizykochemiczne wód a zastosowanie okrzemek w biomonitoringu wód w aspekcie biotechnologii środowiskowej.
 40. Student, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, 1 sierpnia – 30 września 2016, Parametry fizykochemiczne wód a zastosowanie okrzemek w biomonitoringu wód w aspekcie biotechnologii środowiskowej.
 41. Student, Katedra Immunologii Klinicznej i Transplantologii CM UJ, 8 sierpnia – 30 września 2016, Badanie roli polimorfizmów oksygenazy hemowej w lekooporności blastów białaczkowych u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną.
 42. Student, Maspex Wadowice, 10 sierpnia – 10 listopada 2016, Pozyskiwanie dotacji na działalność rozwojową; Pozyskiwanie, analiza i obróbka danych literaturowych na potrzeby opracowania i wdrażania nowych formulacji farmaceutycznych i spożywczych.
 43. Doktorant, Fundacja Klaster LifeScience Kraków, 1 sierpnia – 30 października 2016, Uwarunkowania i możliwości rozwoju badań naukowych z dziedziny life science w kontekście potrzeb sektora przemysłowego – biogospodarka.
 44. Doktorant/Pracownik, JCI Sp. z o.o., 16 sierpnia – 16 listopada 2016, Prowadzenie badań komercyjnych w Pracowni Molekularnej, Biologii Komórki i Pracowni Mikrobiologicznej z zastosowaniem technik badawczych MST, SPR i MALDI-TOF.
 45. Student, University Medical Center Utrecht, 1 października 2016 – 3 marca 2017, Wyjaśnianie roli białka Langerin przy użyciu szczepu Staphylococcus aureus.
 46. Student, Utrecht University, Bijvoet Center for Biomolecular Research, 1 października 2016 – 3 marca 2017, Badanie właściwości białek membranowych przy podejściu chemicznym, biochemicznym i biofizycznym w modelu liposomowym.
 47. Doktorant/Pracownik, Maspex Wadowice, 2 września – 2 grudnia 2016, Pozyskiwanie dotacji na działalność rozwojową; Pozyskiwanie, analiza i obróbka danych literaturowych na potrzeby opracowania i wdrażania nowych formulacji farmaceutycznych i spożywczych.
 48. Student, Maspex Wadowice, 2 września – 2 grudnia 2016, Pozyskiwanie dotacji na działalność rozwojową; Pozyskiwanie, analiza i obróbka danych literaturowych na potrzeby opracowania i wdrażania nowych formulacji farmaceutycznych i spożywczych.
 49. Student, Niepubliczny Zakład opieki Zdrowotnej VERA Pracownia Cytologiczna s. c., 12 września 2016 – 13 marca 2017, Ocena preparatów mikroskopowych; zasady formułowania rozpoznania cytologicznego; barwienie preparatów cytologicznych metodą Papanicolaou.
 50. Student, Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics (JCET), 3 października 2016 – 4 kwietnia 2017, Wpływ metaloproteinaz macierzy pozakomórkowej na zmiany zachodzące w śródbłonku naczyń w procesie przerzutowania.
 51. Student, Pure Biologics sp. z o.o., 3 października – 31 grudnia 2016, Uczestniczenie w procesie produkcji białka rekombinowanego
 52. Student, Pure Biologics sp. z o.o., 3 października – 31 grudnia 2016, Uczestniczenie w procesie produkcji białka rekombinowanego.
 53. Student, Zakład Hematologii Molekularnej Wydziału Lekarskiego, Uniwersyt w Lund, 1 sierpnia 2017 – 31 stycznia 2018, Transcriptional profiling of single cells; sample preparation; set up of novel assays and data analysis.
 54. Student, Maspex Wadowice, 1 grudnia 2016 – 28 lutego 2017, Pozyskiwanie dotacji na działalność rozwojową; Pozyskiwanie, analiza i obróbka danych literaturowych na potrzeby opracowania i wdrażania nowych formulacji farmaceutycznych i spożywczych.
 55. Student, Małopolskie Centrum Biotechnologii, 1 stycznia – 31 marca 2017, Building, Labeling and Delivering Artifical Protein Containers to Cells.
 56. Doktorant, NoviLET Sp. z o.o., 1 stycznia 2017 – 31 czerwca 2017, Wdrażanie nowych technologii związanych z obrazowaniem medycznym na rynek; Obrazowanie tlenu w badaniach naukowych i klinicznych, bazujących na zjawisku elektronowego rezonansu paramagnetycznego.
 57. Student, IBSS BIOMED S.A., 3 października 2016 – 31 marca 2017, Badanie właściwości bakteriobójczych i bakteriostatycznych gotowych produktów i aktywnych składników preparatów; badanie aktywności antagonistycznej bakterii probiotycznych wobec drobnoustrojów patogennych.
 58. Doktorant, Maspex Wadowice, 4 października 2016 – 3 kwietnia 2017, Pozyskiwanie dotacji na działalność rozwojową; Pozyskiwanie, analiza i obróbka danych literaturowych na potrzeby opracowania i wdrażania nowych formulacji farmaceutycznych i spożywczych.
 59. Student, BMC Sp. z o.o., 19 lipca – 30 września 2016, Pozyskiwanie, analiza i obróbka informacji, danych literaturowych i rynkowych na potrzeby oceny potencjału komercyjnego nowych testów diagnostycznych.
 60. Student, Biomantis Sp. z o.o., 1 sierpnia 2016 – 31 stycznia 2017

» Rok 2015

 

LP   STATUS    FIRMA   TERMIN   TEMATYKA
1.   Student   Zakład Glikobiologii Nowotworów,
Klinika Uniwersytecka w Heidelbergu
  1.07-30.09   Galectin expression analysis in tumor and healthy tissues using Luminex Technology; Characterization of engineered variants of human galectins
2.   Student   ADAMED Sp. z o.o.   03.08-31.08   Praca w laboratorium kultur komórkowych z określeniem warunków hodowli dla komórek nowotworowych
3.   Student    ADAMED Sp. z o.o.   03.08-31.08   Praca w laboratorium kultur komórkowych z określeniem warunków hodowli dla komórek nowotworowych
4.   Doktorant   Bella Farmacja Borkowska Sp.j.   08.07-08.10   Współpraca w zakresie przygotowywania strategii rozwoju spółki i pozyskiwania klientów działających w obszarze biotechnologii; Pozyskiwanie, analiza i obróbka informacji, danych literaturowych na potrzeby opracowania i wdrożenia nowych formulacji kosmetycznych
5.   Doktorant   JCI Sp. z o.o.   01.08-31.10   Współpraca w zakresie przygotowywania strategii rozwoju spółki i pozyskiwania klientów działających w obszarze biotechnologii; Pozyskiwanie dotacji na działalność rozwojową; Zarządzanie projektami B+R
6.   Student   JCI Sp. z o.o.   24.08.15-25.03.16   Analiza i obróbka informacji pozyskanych w ramach wywiadów bezpośrednich, dotyczących rozwiązań z obszaru biotechnologii; Pozyskiwanie, analiza i obróbka informacji, danych literaturowych na potrzeby opracowania i wdrożenia nowych formulacji kosmetycznych; sporządzanie opinii (cz. merytorycznej) nt. jakości produktu w oparciu o stworzone kryteria oceny
7.   Pracownik   GRUPA MASPEX
Sp. z o.o.
  01.08.15-31.01.16   Pozyskiwanie, analiza i obróbka informacji, danych literaturowych na potrzeby opracowania i wdrożenia nowych formulacji kosmetycznych
8.   Doktorant   Elpharma s.c.   21.09.15-21.03.16   Wdrożenie systemu zarządzania jakością i dobrych praktyk wytwarzania w przedsiębiorstwach z sektora life science; Opracowanie dokumentacji skuteczności i bezpieczeństwa dla produktów pielęgnacyjnych dla zwierząt; Pozyskiwanie dotacji na działalność rozwojową
9.   Doktorant   GRUPA MASPEX
Sp. z o.o.
  11.12.15-10.06.16   Pozyskiwanie, analiza i obróbka informacji, danych literaturowych na potrzeby opracowania i wdrożenia nowych formulacji kosmetycznych; Pozyskiwanie dotacji na działalność rozwojową
10.   Doktorant   BMC Sp. zo.o.   03.08-30.09   Pozyskiwanie, analiza i obróbka informacji, danych literaturowych na potrzeby opracowania i wdrożenia nowych formulacji kosmetycznych
11.   Doktorant   SELVITA S.A.   24.08-23.11   Opracowanie i wykonanie modelu komórkowego do testowania in vitro aktywności przeciwnowotworowej związków chemicznych
12.   Doktorant   SELVITA S.A.   24.08-23.11   Opracowanie i walidacja metody biochemicznej i komórkowej koniecznej do testowania aktywności przeciwnowotworowej związków chemicznych
13.   Student   Elpharma S.C.   27.07.15-27.01.16   Wdrożenie systemu monitorowania działań niepożądanych Pharmacovigilance dla produktów leczniczych oraz monitorowania incydentów medycznych dla wyrobów medycznych
14.   Student   Elpharma S.C.   01.10.15-31.03.16   Wdrożenie systemu zarządzania jakością i dobrych praktyk wytwarzania w przedsiębiorstwach z sektora life science
15.   Student   Access Pharma
Sp. z o.o.
  01.10-31.12   Analiza oraz ustalenie wymogów formalno-prawnych w zakresie rejestracji oraz notyfikacji produktów leczniczych, wyrobów medycznych, FSMP, suplementów diety
16.   Doktorant

 

SELVITA S.A.   19.11.15-19.04.16   Produkcja białek rekombinowanych w systemie bakteryjnym (E. coli Expression System)