Studenckie Projekty Badawcze

Rok 2017

W oparciu o pisemne projekty oraz stne prezentacje Komisja ds. Studenckich Projektów Badawczych podjęła decyzję o przyznaniu w roku 2017 finansowania 9 zespołom:

 • Koordynator: Urszula Głowniak. Tytuł projektu: Uzyskanie oraz zbadanie właściwości linii komórkowej C2C12 po inaktywacji dystrofiny przez CRISPR/Cas9. Kwota:10 000 zł
 • Koordynator: Kinga Pajdzik. Tytuł projektu: Ocena roli białka AGR2 w stabilizacji czynnika transkrypcyjnego HIF-2α. Kwota:10 000 zł
 • Koordynator: Karolina Ryczek. Tytuł projektu: Rola niekanonicznego szlaku TGF-β/Smad 1/5/8 w indukowanym TGF-β1 procesie fenotypowego przejścia ludzkich fibroblastów oskrzelowych w miofibroblasty w astmie. Kwota: 10 000 zł
 • Koordynator: Agnieszka Seretny. Tytuł projektu: Wpływ wyciszenia oksygenazy hemowej-1 oraz oksygenazy hemowej-2 na gospodarkę hemową w modelu mysich fibroblastów. Kwota: 9 525 zł
 • Koordynator: Izabela Smok. Tytuł projektu: Badanie oddziaływania ludzkich β-arestyn z liposomami z wykorzystaniem techniki izotermicznego miareczkowania kalorymetryczego. Kwota: 10 000 zł
 • Koordynator: Aleksandra Synowiec. Tytuł projektu: Nowe inhibitory wejścia kociego herpeswirusa (FHV-1) do komórki gospodarza. Kwota: 10 000 zł
 • Koordynator: Elżbieta Wątor. Tytuł projektu: Oddziaływanie adhezyn aglutynino-podobnych (Als) ze ściany komórkowej patogennych drożdżaków Candida tropicalis z ludzkimi komórkami epitelialnymi oraz białkowymi składnikami błony podstawnej i macierzy pozakomórkowej. Kwota: 10 000 zł
 • Koordynator: Aleksandra Wielento. Tytuł projektu: Regulacja stabilności transkryptu IL-6  przez glikolizę. Kwota: 10 000 zł
 • Koordynator: Aneta Wiśniewska. Tytuł projektu: Wpływ zahamowania kinazy Aurora A inhibitorem MK-5108 na autofagię w komórkach linii neuroblastoma Kelly i/lub CHP-134. Kwota:10 000 zł

2016

19 maja Komisja ds. Studenckich Projektów Badawczych podjęła decyzję o przyznaniu finansowania następującym inicjatywom:

 1. Koordynator: Maria Biela. Tytuł projektu: Wpływ peptydów kininowych na komunikację pomiędzy komórkami układu nerwowego w kontekście procesów proapoptotycznych. Kwota: 10 000 zł.
 2. Koordynator: Agnieszka Demczuk. Tytuł projektu: Wpływ procesu autofagii na zdolność makrofagów piankowych do fagocytozy. Kwota: 10 000 zł
 3. Koordynator: Natalia Janik. Tytuł projektu: Rola autofagii w różnicowaniu w miofibroblasty fibroblastów oskrzelowych astmatyków i osób, u których astmę oskrzelową wykluczono. Kwota: 7 400 zł
 4. Koordynator: Adrianna Próba. Tytuł projektu: Badanie tworzenia biofilmów Candida spp. na nowym stopie tytanu wykorzystywanym w produkcji implantów. Kwota: 10 000 zł
 5. Koordynator: Filip Rolski. Tytuł projektu: Wpływ fibroblastów płucnych pochodzących od osób zdrowych oraz chorych na astmę oskrzelową na inwazyjność komórek nowotworowych ludzkiego raka płuc A549. Kwota: 9 600 zł
 6. Koordynator: Beata Rysiewicz. Tytuł projektu: Obserwacja dimeryzacji receptorów dopaminowych D1 i D2-L w błonie komórkowej z wykorzystaniem mikroskopii fluorescencyjnej. Kwota: 9 700 zł
 7. Koordynator: Agnieszka Seretny. Tytuł projektu: Wpływ działania cytostatyków na poziom ekspresji i metylacji promotora genu oksygenazy hemowej-1 (HMOX-1). Kwota: 10 000 zł
 8. Koordynator: Wiktor Tokarek. Tytuł projektu: Metalowe okrzemki – fitoremediacja i wskaźnikowa rola Phaeodactylum tricornutum. Kwota: 9 850 zł
 9. Koordynator: Aleksandra Wielento. Tytuł projektu: Porównanie  systemów reporterowych kodujących  lucyferazę cytoplazmatyczną oraz wydzielniczą na modelu badawczym analizującym stabilność transkryptów i aktywację promotora. Kwota: 9 955 zł
 10. Koordynator: Karolina Żak. Tytuł projektu: Otrzymanie i charakterystyka hybrydowych rekombinowanych lizostafin poprzez fuzję domen dwóch lizostafin produkowanych przez bakterie Staphylococcus pseudintermedius oraz Staphylococcus simulans. Kwota: 5 000 zł

Rok 2015

9 czerwca 2015 r. został rozstrzygnięty konkurs na Studenckie Projekty Badawcze. Środki na realizację własnych pomysłów naukowych uzyskały następujące zespoły:

 1. Paulina Nowak, Magdalena Firlej, Daniel Krochmal: „Konstrukcja i analiza działania barwników do detekcji wirusowego RNA".
 2. Paulina Leszczyńska, Magdalena Maroszek, Natalia Waras, Łukasz Wieliński: „Wpływ mikrocystyny LR na wzrost szczepów bakteryjnych zdolnych do degradacji hepatotoksyn sinicowych oraz na ekspresję białek związanych z procesem biodegradacji".
 3. Filip Pamuła, Urszula Cichoń, Przemysław Dutka, Marta Kluz: „Analiza oddziaływania heterotrimerycznych białek G z dwuwarstwą lipidową o różnym składzie – badania z wykorzystaniem nanodysków jako układu modelującego błonę biologiczną".
 4. Natalia Pydyn, Agata Kalita, Dobrochna Dolicka: „Wpływ wprowadzenia mutacji do sekwencji sygnałów lokalizacji jądrowej białka MCPIP1 na różnicowanie preadipocytów do adipocytów".
 5. Rostyslav Krutyholova, Agnieszka Seretny, Aleksandra Augustyniak: „Wpływ ekspresji oksygenazy hemowej-1 na interakcję komórek czerniaka z komórkami niszy".
 6. Karol Zakrzewski, Anna Salerno-Kochan, Joanna Sykut: „Aktywacja czynnika XII przez proteazy aspartylowe patogennych drożdżaków Candida albicans".
 7. Gabriela Pruś, Cyntia Kubicka, Artur Pomadowski: „Wpływ białek o charakterze pro- i przeciwzapalnym na ekspresję oraz profil fosforylacji białek zaangażowanych w budowę połączeń między komórkami śródbłonka bariery krew-mózg".
 8. Anna Mądry, Rafał Piwowarczyk, Karolina Żak: „Opracowanie metody szybkiego wyznaczenia liczby komórek mikroorganizmów w zawiesinie hodowlanej dla pięciu często stosowanych w praktyce laboratoryjnej gatunków mikroorganizmów".
 9. Gabriela Jędruszewska, Kinga Hińcza, Dominika Kądziołka: „Wpływ sulforafanu na szlaki sygnałowe uczestniczące w formowaniu miofibroblastów w astmie oskrzelowej".
 10. Wiktor Tokarek, Joanna Pagacz, Stanisław Listwan, Piotr Leśniak, Katarzyna Lorencik, Monika Kocemba, Aleksandra Pisarek, Gracjana Leonowicz:  „Przeciwnowotworowe właściwości metabolitów wtórnych Pheodactylum tricornutum".
 11. Karol Pitra, Artur Kowalik, Justyna Zawadzka, Mateusz Szwalec: „Wpływ pH oraz endogennych przeciwutleniaczy na fotoreaktywność (16:0)(22:6)PC – jednego z głównych fosfolipidów siatkówki oka".