Wsparcie działalności studenckich kół naukowych

Rok 2018

W roku 2018 dofinansowanie otrzymało Koło Naukowe Studentów Biotechnologii „Mygen" na:

 • organizację warsztatów „Lifescience dla licealistów"
 • organizację IV studenckiej ogólnopolskiej konferencji naukowej „Genomica" (Kraków, 20-22 kwietnia 2018).

Rok 2017

W roku 2017 dofinansowanie otrzymało Koło Naukowe Studentów Biotechnologii „Mygen" na:

 • organizację warsztatów „Lifescience dla licealistów"
 • zakup wyposażenia AGD do pokoju Koła (pmieszczenie nr C101).

Rok 2016

W roku 2016 dofinansowanie otrzymało:

 • Koło Naukowe Studentów Biotechnologii „Mygen" na organizację II Studenckiej Konferencji Genetycznej „Genomica". Konferencja odbyła się w Krakowie w dniach 20-21 maja 2016 r.
 • Koło Studentów Biofizyki  „Nobel" na organizację V Międzynarodowej Konferencji Studentów Biofizyki. Konferencja odbyła się w dniach 20-22 maja 2016 r.
 • Koło Naukowe Studentów Biotechnologii „Mygen" na doposażenie pokoju kół naukowych (sala C101)
 • Koło Naukowe Studentów Biotechnologii „Mygen" na dofinansowanie udziału w konferencji BioChemMed Session (25-27 listopada 2016)
 • Koło Naukowe Studentów Biotechnologii „Mygen" na organizację III Studenckiej Konferencji Genetycznej „Genomica". Konferencja odbędzie się w Krakowie w dniach 26-27 maja 2017 r.
 • Koło Studentów Biofizyki  „Nobel" na organizację VI Międzynarodowej Konferencji Studentów Biofizyki. Konferencja odbędzie się w Krakowie w dniach 19-21 maja 2017 r.

Rok 2015

W roku 2015 dofinansowanie z dotacji KNOW otrzymały:

 • Koło Studentów Biofizyki „Nobel" na organizację IV Międzynarodowej Konferencji Studentów Biofizyki. Konferencja odbyła się w Krakowie, w dniach 22-24 maja 2015 r.
 • Koło Naukowe Studentów Biotechnologii „Mygen" na organizację I Studenckiej Konferencji Genetycznej „Genomica". Konferencja odbyła się w Krakowie w dniach 24-26 kwietnia 2015 r.
 • Koło Naukowe Studentów Biochemii „N.zyme" na doposażenie siedziby koła (sala D109).