Staże podoktorskie i etaty samodzielnego biologa

Rok 2017

W wyniku III edycji konkursu na staże podoktorskie, w październiku 2017 roku pracę na stanowisku asystenta podjęło 12 osób:

 • w Zakładzie Biochemii Analitycznej – dr Mariusz Gogól, dr Edyta Korbut
 • w Zakładzie Biochemii Fizycznej – dr Małgorzata Figiel
 • w Zakładzie Biochemii Komórki – dr Anna Stachurska
 • w Zakładzie Biochemii Ogólnej  – dr Natalia Kordulewska
 • w Zakładzie Biochemii Porównawczej i Bioanalityki – dr Marcin Zawrotniak
 • w Zakładzie Biofizyki Komórki – dr Paulina Rybak
 • w Zakładzie Biofizyki Molekularnej – dr Sebastain Pintcher
 • w Zakładzie Biofizyki Obliczeniowej i Bioinformatyki – dr inż Krzysztof Sarapata 
 • w Zakładzie Biologii Komórki – dr Katarzyna Piwowarczyk
 • w Zakładzie Biotechnologii Medycznej – dr Magdalena Kozakowska
 • w Zakładzie Biotechnologii Roślin – dr Anna Hebda

Ponadto, w roku 2017 przeprowadzono dwa konkursy na stanowiska samodzielnych biologów. W wyniku pierwszego konkursu (kwiecień) zatrudnienie uzyskali:

 1. Krzysztof Berniak (Zakład Biofizyki Komórki)
 2. Anna Chmielińska (Zakład Biochemii Fizycznej)
 3. Katarzyna Jasińska-Konior (Zakład Biofizyki)
 4. Maja Kosecka-Strojek (Zakład Mikrobiologii)
 5. Sławomir Lasota (Zakład Biologii Komórki)
 6. Zuzanna Nowakowska (Zakład Mikrobiologii)
 7. Bożena Szelążek (Zakład Mikrobiologii)
 8. Aneta Zegar (Zakład Immunologii)

Lauratami drugiego konkursu (wrzesień) byli:

 1. Łukasz Bujnowicz (Zakład Biofizyki Molekularnej)
 2. Beata Bugara (Zakład Biochemii Ogólnej)
 3. Izabela Główczyk (Ciastoń) (Zakład Mikrobiologii)
 4. Mariusz Madej (Zakład Mikrobiologii)
 5. Monika Majchrzak-Górecka (Zakład Immunologii)
 6. Piotr Stępień (Zakład Biofizyki)
 7. Mateusz Tomczyk (Zakład Biotechnologii Medycznej)
 8. Mateusz Wilamowski (Zakład Biochemii Ogólnej)
 9. Barbara Wyroba (Zakład Biochemii Komórki)

Rok 2016

W wyniku II edycji konkursu na staże podoktorskie, w październiku 2016 roku pracę na stanowisku asystenta podjęło 9 osób:

 • w Zakładzie Biochemii Analitycznej – dr Mariusz Gogól
 • w Zakładzie Biochemii Fizycznej – dr Małgorzata Figiel
 • w Zakładzie Biochemii Komórki – dr Edyta Korbut
 • w Zakładzie Biofizyki Komórki – dr Kamil Solarczyk
 • w Zakładzie Biofizyki Molekularnej – dr Sebastain Pintcher
 • w Zakładzie Biologii Komórki – dr Katarzyna Piwowarczyk
 • w Zakładzie Biotechnologii Medycznej – dr Magdalena Kozakowska
 • w Zakładzie Mikrobiologii – dr Mirosław Książek, dr Krzysztof Rębacz.

Rok 2015

W wyniku przeprowadzonego konkursu, w październiku 2015 roku do pracy na stanowisku asystenta przyjętych zostało na WBBiB 5 osób:

 • w Zakładzie Biochemii Analitycznej – dr Michał Bukowski
 • w Zakładzie Biologii Komórki – dr Damian Ryszawy i dr Katarzyna Piwowarczyk
 • w Zakładzie Biotechnologii Medycznej – dr Magdalena Kozakowska
 • w Zakładzie Mikrobiologii – dr Mirosław Książek.