Aplikuj

Dzięki dotacji projakościowej KNOW możliwa była realizacja szeregu inicjatyw służących między innymi indywidualnemu rozwojowi naukowców, prowadzeniu badań, nawiązywaniu współpracy z innymi ośrodkami oraz udoskonalaniu oferty dydaktycznej. Poszczególne propozycje zostały opisane w Działaniach WBBiB oraz Działaniach JCI.

UWAGA! O różne formy dofinansowania mogli się starać wyłącznie pracownicy oraz studenci i doktoranci Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii.

W związku z zakończeniem projektu KNOW w dniu 31 grudnia 2018 r. aplikowanie o wsparcie finansowe nie jest już możliwe.