Konkurs na najlepszą pracę magisterską

W roku 2016 Instytut Jakości JCI zorganizował konkurs na najlepszą pracę magisterską zrealizowaną na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii. Celem konkursu było wyłonienie prac o największym potencjale aplikacyjnym.

Ogólne warunki konkursu

 • Do konkursu mogą przystąpić absolwenci studiów magisterskich prowadzonych na WBBiB UJ, którzy obronili pracę magisterską w terminie między 1 stycznia a 30 czerwca danego roku akademickiego.
 • Do konkursu można zgłaszać prace, które otrzymały ocenę bardzo dobrą.
 • Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 8 lipca o godz. 12:30.
 • Laureaci konkursu wyłaniani są przez Kapitułę Konkursową złożoną ze specjalistów w dziedzinach będących przedmiotem konkursu.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 30 września.
 • Zwycięzcy konkursu otrzymują nagrody finansowe oraz możliwość odbycia płatnych staży w firmach.

Materiały do pobrania

Wyniki konkursu

» Rok 2016

Zwycięzcami I edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską o charakterze aplikacyjnym zostali: 

 • mgr Paulina Nowak, absolwentka Biofizyki.
  Tytuł pracy: Internalizacja hCoV-NL63 do komórek LLC-Mk2Praca została wykonana w Zakładzie Mikrobiologii WBBiB UJ pod kierunkiem dr. hab. Krzysztofa Pyrcia.
 • mgr Grzegorz Bereta, absolwent Biotechnologii Molekularnej. 
  Tytuł pracy: Wpływ polimorfizmów w genie deiminazy peptydyloarginianowej P. gingivalis na wirulencję bakterii i stan kliniczny zainfekowanego przyzębia. Praca została wykonana w Zakładzie Mikrobiologii WBBiB UJ pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Potempy oraz dr n. med. Katarzyny Gawron.
 • mgr Paweł Botwina, absolwent Biotechnologii Molekularnej. 
  Tytuł pracy: Wpływ N-sulfonowanych polialliloamin na zakażenia wywołane ludzkim metapneumowirusem. Praca została wykonana w Zakładzie Mikrobiologii WBBiB UJ pod kierunkiem dr. hab. Krzysztofa Pyrcia. 

Wyniki konkursu zostały oficjalnie ogłoszone w trakcie urocztości otwarcia nowego roku akademickiego na WBBiB UJ, 3 października 2016 r.

Uzasadnienie werdyktu:
Komisja oceniająca doceniła bardzo wysoki poziom realizacji pracy Pauliny Nowak przyznając jej pierwsze miejsce. Praca wyróżnia się liczbą i różnorodnością zastosowanych metod badawczych i wpisuje się w zagadnienie naukowe, w którym grupa polskich badaczy z Zakładu Mikrobiologii WBBiB UJ specjalizuje się od lat i osiąga liczne sukcesy (m.in. publikacje w czasopismach z Listy Filadelfijskiej). Co najważniejsze, praca wzbogacona jest o dodatkową wiedzę, z potencjałem na wdrożenie i aplikacyjne zastosowanie w zwalczaniu jednostek chorobowych wywołanych koronawirusem NL63. 
Z uwagi na wyrównany poziom pozostałych prac, komisja oceniająca podjęła decyzję nie szeregowania ich w kolejności, przyznając jedynie dwa równorzędne wyróżnienia. Wyróżnione zostały prace Grzegorza Berety i Pawła Botwiny.”