Szkolenia i warsztaty organizowane przez JCI

W ramach swojej działalności Jagiellońskie Centrum Innowacji organizuje warsztaty, szkolenia oraz konferencje dotyczące aplikacyjności wyników badań naukowych w przemyśle i medycynie. Jako przykładowe tematy szkoleń można wymienić:

  • planowania i zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi,
  • planowanie ścieżek rozwoju komercyjnego badań naukowych.

W przypadku szkoleń/warsztatów/konferencji, których organizacja jest finansowana z dotacji KNOW pracownicy oraz studenci WBBiB UJ są zwolnieni z opłat za uczestnictwo.

Warsztaty pt. „Doktryna jakości – wprowadzenie do zarządzania jakością"

Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. serdecznie zaprasza na dwudniowe warsztaty
prowadzone przez prof. dr hab. Andrzeja Bliklego
pt. „DOKTRYNA JAKOŚCI – WPROWADZENIE DO ZARZADZANIA JAKOŚCIĄ".

KIEDY?
Sobota, 9 stycznia, godz. 9:20-17:05
Niedziela, 10 stycznia, godz. 8:45-13:35

GDZIE?
Life Science Park, ul. Bobrzyńskiego 14, Kraków
Budynek  A, Sala Ateńska

JAK?   
Kontakt i rejestracja: justyna.morawska@jci.pl
Liczba miejsc ograniczona
Udział bezpłatny

Celem zajęć jest wprowadzenie słuchaczy w podstawowe idee metody znanej pod angielską nazwą Total Quality Management (TQM) i polską Zarządzanie Kompleksową Jakością. To dzięki tej metodzie Japonia, która po przegranej wojnie była krajem gospodarczo zupełnie niekonkurencyjnym, w latach 1980. wyrosła na pierwszą gospodarkę świata. Od tamtego czasu TQM znalazło niezwykle skuteczne zastosowania we wszelkiego rodzaju organizacjach począwszy od firm produkcyjnych, przez usługowe, służbę zdrowia, oświatę, administrację rządową i samorządową, a na wojsku kończąc. W rzeczywistości bowiem TQM do uniwersalna metoda usprawniania pracy zespołowej.

W czasie dwudniowych wykładów i warsztatów poruszone zostaną następujące zagadnienia

  • Skąd się wzięło i czym jest zarządzanie jakością? Jakie są podstawowe pojęcia i paradygmaty TQM? Czym jest jakość, a czym nie jest i jak ją podnosić? Czy jakość kosztuje, czy też raczej kosztuje jej brak?
  • Dylemat lidera ― przemoc czy partnerstwo? Najważniejszym a przy tym i najtrudniejszym zadaniem lidera jest sprawić, aby ludziom chciało się chcieć, aby przychodzili do pracy z radością, mieli poczucie sensu tego co robią, aby odpowiedzialność własna zastępowała kontrolę, a kreatywność ― raportowanie. Z pomocą w znalezieniu odpowiedzi na te pytania przychodzi dziś doświadczenie ponad 60 lat uprawiania TQM przez tysiące firm na całym świecie, a w ostatnim czasie również rodząca się na naszych oczach psychologia biznesu.
  • Jeżeli chcesz, aby ludzie doskonalili swoją pracę, nie pytaj ich, co mogliby robić lepiej. Takie pytanie jest z reguły odbierane jako oskarżenie o złą pracę i w miejsce gotowości do doskonalenia rodzi postawy obronne. Jeżeli chcesz, aby ludzie pracowali wydajniej i popełniali mniej błędów, zapytaj ich, co im w pracy najbardziej przeszkadza, a następnie razem z nimi usuń te bariery. To najskuteczniejszy i najtańszy sposób na podniesienie jakości i wydajności pracy.
  • Podejmowanie decyzji menedżerskich w kontekście procesów losowych. Gdy przy grze w kości w trzech rzutach z rzędu wyjdzie ci wynik pomiędzy 1 a 3, to nie zapytasz, dlaczego tak się stało, bo wiesz, że kości, to gra losowa. Stało się, bo mogło się stać. Jeżeli jednak przez trzy miesiące z rzędu firma uzyskuje słabe wyniki finansowe, to najczęściej żądamy od dyrektora handlowego, aby podał przyczynę tego stanu rzeczy. I on zwykle jakąś przyczynę poda, choć być może była ona jedynie losowa. Bywa jednak i tak, że przyczyna nie była wcale losowa. Jak odróżnić jedną sytuację od drugiej?
     

SYLWETKA PROWADZĄCEGO

Profesor zwyczajny w Instytucie Podstaw Informatyki PAN, członek Europejskiej Akademii Nauk, prezes rad nadzorczej firmy „A. Blikle Sp. z o.o.". W 2009 r. zajął drugie miejsce wśród liderów firm w rankingu „Kogo słucha biznes" magazynu Thinktank, Instytutu Monitorowania Mediów i Google. Członek prezydium Komitetu Mazowieckiej Nagrody Jakości, przewodniczący Rady Centrum im. Adama Smitha, członek rady fundacji FOR, członek zarządu oraz były prezes stowarzyszenia przedsiębiorców Traktu Królewskiego w Warszawie, członek Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN oraz kilkunastu innych organizacji zawodowych i społecznych. Zarządzanie kompleksową Jakością studiuje, wykłada i wdraża w swojej firmie od 1996 r. Prowadził wykłady i szkolenia dla: Auchan Polska, Young Digital Planet SA. Energa-Operator SA, PZU SA, Bank Handlowy w Warszawie SA – City handlowy, Polsko-Szwedzkiej Izby Gospodarczej, Małopolskiego Związku Pracodawców i innych. Wykładowca w III edycji studiów podyplomowych „Biznes w biotechnologii" organizowanych przez WBBiB UJ oraz JCI sp. z o.o.

Data opublikowania: 15.12.2015
Osoba publikująca: Magdalena Tworzydło