Szkolenia i warsztaty organizowane przez JCI

W ramach swojej działalności Jagiellońskie Centrum Innowacji organizuje warsztaty, szkolenia oraz konferencje dotyczące aplikacyjności wyników badań naukowych w przemyśle i medycynie. Jako przykładowe tematy szkoleń można wymienić:

  • planowania i zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi,
  • planowanie ścieżek rozwoju komercyjnego badań naukowych.

W przypadku szkoleń/warsztatów/konferencji, których organizacja jest finansowana z dotacji KNOW pracownicy oraz studenci WBBiB UJ są zwolnieni z opłat za uczestnictwo.

Szkolenia i warsztaty JCI – aktualności