Materiały graficzne

Beneficjenci programu KNOW zobowiązani są do umieszczania logo KNOW i informacji o uzyskanym dofinansowaniu w materiałach takich jak prezentacje i plakaty, na stronach internetowych organizowanych konferencji oraz na sprzęcie zakupionym z dotacji.

Księga znaku KNOW, pliki graficzne oraz propozycja formuły informacyjnej (w jęz. polskim i angielskim) zostały zestawione poniżej.

Pliki graficzne:

Formuła:

  • Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology of Jagiellonian University is a partner of the Leading National Research Center (KNOW) supported by the Ministry of Science and Higher Education
  • Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego jest członkiem Konsorcjum, które uzyskało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW).

Etykiety samoprzylepne z logo KNOW są dostępne w pokoju 1.0.2.