Promocja WBBiB jako Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego

Zgodnie z założeniami sformułowanymi we wniosku o przyznanie statusu KNOW Wydział otwiera się na otoczenie społeczne. Otrzymana dotacja pozwala na rozszerzenie współpracy ze szkołami oraz organizację wydarzeń popularyzujących naukę, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół ponadpodstawowych.
 
Do poszerzeniu obecności WBBiB w przestrzeni publicznej wykorzystywane są media społecznościowe. Na potrzeby serwisu internetowego YouTube przygotowywane są filmy prezentujące laboratoria WBBiB, studentów oraz kierunki studiów. Na portalu Facebook uruchomiony został autorski profil pod nazwą „Bio jest cool".
 
Oferta edukacyjna Wydziału (studia I, II i III stopnia, jednolite studia magisterskie oraz studia podyplomowe) połączona z informacjami na temat korzyści wynikających z tytułu posiadania przez WBBiB statusu KNOW (stypendia naukowe, realizacja studenckich projektów badawczych, staże w firmach) prezentowana jest stale na najważniejszych internetowych portalach edukacyjnych.
 
Wizytówka Wydziału na portalu branżowym Biotechnologia.pl służy nawiązywaniu współpracy z partnerami biznesowymi oraz budowaniu wizerunku WBBiB jako instytucji przygotowującej bardzo dobrze wykwalifikowane kadry dla sektora life science.
 
Na potrzeby działalności promocyjnej przygotowywane są również różnego rodzaju materiały reklamowe i informacyjne.