Działania WBBiB

Inicjatywy podejmowane przez WBBiB UJ w ramach konsorcjum CELL-MOL-TECH służą trzem głównym celom:

 1. wzmacnianiu potencjału badawczego jednostki,
 2. rozwojowi naukowemu pracowników,
 3. kształceniu na najwyższym poziomie młodych kadr.

W obszarze badań naukowych nacisk położony jest na następujące dziedziny i tematy:

 • interaktomika, enzymologia i bioenergetyka molekularna,
 • genomika, proteomika i lipidomika,
 • inżynieria genetyczna i białkowa,
 • modelowanie molekularne i bioinformatyka,
 • przesyłanie sygnału,
 • biologia komórki prawidłowej,
 • biologia komórki nowotworowej,
 • mikrobiologia, wirusologia oraz immunologia,
 • biotechnologia roślin i ochrona środowiska.