Doposażenie pracowni dydaktycznych oraz dofinansowanie kursów

Rok 2018

W roku 2018 Zespół ds. Zadań z Zakresu Dydaktyki podjął decyzję o doposażeniu następujących pracowni dydaktycznych:
 • w Zakładzie Biochemii Analitycznej – sala A107 (4.0.1)
 • w Zakładzie Biochemii Fizycznej – sale C016 (2.01.6), C033 (2.01.09)
 • w Zakładzie Biochemii Komórki – sale C107 (2.0.1), C139 (2.0.15), 1.01.6
 • w Zakładzie Biochemii Ogólnej – sala A109 (4.0.3a)
 • w Zakładzie Biochemii Porównawczej i Bioanalityki – sala A108 (4.0.2)
 • w Zakładzie Biofizyki – sale 4.01.1, A010 (4.01.2),  A012 (4.01.3), 2.01.13, A032 (4.01.10), A033 (4.01.13), A035 (4.01.11), 4.01.1a, 4.01.1b, Ap 24 (4.02.13), A011 (4.01.15), A013 (4.01.16), B032 (3.01.28)
 • w Zakładzie Biofizyki Komórki – sala 1.01.6
 • w Zakładzie Biotechnologii Medycznej – sale B132 (3.0.12), B109 (3.0.16), B110 (3.0.2), B111 (3.0.3), B112 (3.0.4) 
 • w Zakładzie Biotechnologii Roślin – sala C234 (2.1.10)
 • w Zakładzie Biologii Komórki – sale C113 (2.0.4), B114 (3.0.6), C109 (2.0.17), C110 (2.0.2), C112 (2.0.21), C114 (2.0.22), C115 (2.0.5)
 • w Zakładzie Fizjologii i Biologii Rozwoju Roślin – sala A210 (4.1.2)
 • w Zakładzie Immunologii – sala C211 (2.1.2)
 • w Pracowni Genetyki Molekularnej i Wirusologii – sala B113 (3.0.5)

oraz przekazaniu środków na udoskonalenie lub stworzenie następujących kursów:

 • Diagnostyka molekularna WBT-BCH376 (wnioskodawca: dr Jerzy Kotlinowski, Zakład Biochemii Ogólnej – udoskonalenie istniejącego kursu) 
 • Fotobiologia skóry WBT-BT256 (wnioskodawca: dr hab. Agnieszka Wolnicka-Głubisz, Zakład Biofizyki – udoskonalenie istniejącego kursu)
 • Genetic engineering – practicum, part 2 WBT-BT612E (wnioskodawca: dr Dominik Czaplicki, Zakład Biochemii Komórki – udoskonalenie istniejącego kursu)
 • Fotobiofizyka widzenia i fotouszkodzenia oka WBt-BT242, Przeciwutleniacze w biologii i medycynie WBt­BT605 (wnioskodawca: dr Anna Pawlak, Zakład Biofizyki – udoskonalenie istniejącego kursów)
 • Peptydy bioaktywne WBT-BCH379 (wnioskodawca: dr hab. Paweł Mak, Zakład Biochemii Analitycznej – udoskonalenie istniejącego kursu) 
 • Biologia strukturalna błon WBt-BT168 (wnioskodawca: dr hab. Anna Wiśniewska-Becker, Zakład Biofizyki – udoskonalenie istniejącego kursu)
 • Podstawy biologii molekularnej BT-BCH362 (wnioskodawca: prof. dr hab. Hanna Rokita, Pracownia Genetyki Molekularnej i Wirusologii – udoskonalenie istniejącego kursu)
 • Przeciwciała monoklonalne – kurs rozszerzony WBT-BT2-209 (wnioskodawca: dr Monika Bzowska, Zakład Biochemii Komórki – doskonalenie istniejącego kursu)
 • Analiza biochemiczna w medycynie WBt-BCH378 (wnioskodawca: dr hab. Ibeth Guevara-Lora, Zakład Biochemii Analitycznej – doskonalenie istniejącego kursu)
 • Białka immobilizowane – practicum WBt-BCH521 (wnioskodawca: dr hab. Ibeth Guevara-Lora, Zakład Biochemii Analitycznej – doskonalenie istniejącego kursu)
 • Zastosowanie immobilizowanych białek w biotechnologii i biochemii analitycznej I WBT-BT148 (wnioskodawca: prof. dr hab. Andrzej Kozik, Zakład Biochemii Analitycznej – udoskonalenie istniejącego kursu)
 • Podstawy biochemii WBT-BCH360 (wnioskodawca: prof. dr hab. Andrzej Kozik, Zakład Biochemii Analitycznej – udoskonalenie istniejącego kursu)
 • Biochemia analityczna WBT-BCH353 (wnioskodawca: dr hab. Maria Rąpała-Kozik, Zakład Biochemii Porównawczej i Bioanalityki – udoskonalenie istniejącego kursu)
 • Preparatyka i analityka białek WBT-BCH354 (wnioskodawca: dr hab. Maria Rąpała-Kozik, Zakład Biochemii Porównawczej i Bioanalityki – udoskonalenie istniejącego kursu) 
 • Biologia molekularna prokariontów WBT-BCH381 (wnioskodawca: prof. dr hab. Jan Potempa, Zakład Mikrobiologii – udoskonalenie istniejącego kursu)
 • Pracownia biochemii komórki WBT-BT2-103 (wnioskodawca: dr Krystyna Stalińska, Zakład Biochemii Komórki – udoskonalenie istniejącego kursu)  
 • Szkolenie dla osób uczestniczących w wykonywaniu procedur na zwierzętach WBT-BT612 (wnioskodawca: mgr Dominika Michalczyk-Wetula, Zakład Biofizyki – udoskonalenie istniejącego kursu)
 • Biochemia WBt-BT232 (wnioskodawca: prof. dr hab. Joanna Bereta, Zakład Biochemii Komórki – udoskonalenie istniejącego kursu)
 • Biochemia komórki WBT-BCH355 (wnioskodawca: dr Krystyna Stalińska, Zakład Biochemii Komórki – udoskonalenie istniejącego kursu)
 • Wolne rodniki w biologii i medycynie WBt-BT213 (wnioskodawca: prof. dr hab. Witold Mora de Korytowo-Korytowski, Zakład Biofizyki – udoskonalenie istniejącego kursu)
 • In vivo veritas – praktikum pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi WBT-BT350 (wnioskodawca: dr Małgorzata Szczygieł, Zakład Biofizyki Wirusologii – udoskonalenie istniejącego kursu).

Rok 2017

W roku 2017 Zespół ds. Zadań z Zakresu Dydaktyki podjął decyzję o doposażeniu następujących pracowni dydaktycznych:

 • w Zakładzie Biochemii Analitycznej – sale A107 (4.0.1) i C107 (2.0.1)
 • w Zakładzie Biochemii Komórki – sale C107 (2.0.1), C139 (2.0.15), 1.01.6
 • w Zakładzie Biochemii Ogólnej – sala A109 (4.0.3a)
 • w Zakładzie Biofizyki – sale B009 (3.01.21), A011 (4.01.15), A013 (4.01.16), A008 (01.1), A010 (4.01.2), A012 (4.01.3), A032 (4.01.10), 2.01.13, B033 (3.01.11)
 • w Zakładzie Biologii Komórki – sale B114 (3.0.6) i C115 (C116)
 • w Zakładzie Biotechnologii Medycznej – sale B109 (3.0.16), B110 (3.0.2), B111 (3.0.3), B112 (3.0.4), B132 (3.0.12)
 • w Zakładzie Fizjologii i Biochemii Roślin – sale C007 (2.01.1) i C234 (2.1.10)
 • w Zakładzie Fizjologii i Biologii Rozwoju Roślin – sale A207 (4.1.1). A210 (4.1.2), A211 (4.1.16),  C234 (2.1.10)
 • w Zakładzie Immunologii – sala C211 (2.1.2)
 • w Pracowni Genetyki Molekularnej i Wirusologii – sala B113 (3.0.5)

oraz przekazaniu środków na udoskonalenie lub stworzenie następujących kursów:

 • Analiza biochemiczna w medycynie BCH378 (wnioskodawca: dr hab. Ibeth Guevara-Lora, Zakład Biochemii Analitycznej) – udoskonalenie istniejącego kursu
 • Chemia białek WBT-BCH327 (wnioskodawca: dr Emilia Bonar, Zakład Biochemii Analitycznej) – udoskonalenie istniejącego kursu
 • Biotechnologia przemysłowa WBt-BT302, Mikrobiologia przemysłowa WBt-BT128, Biotechnology and industrial microbiology, a practical course WBT-BT385E (wnioskodawca: dr Emilia Bonar, Zakład Biochemii Analitycznej) – udoskonalenie istniejących kursów
 • Białka immobilizowane – practicum WBt-Bt343 (wnioskodawca: dr hab. Ibeth Guevara-Lora, Zakład Biochemii Analitycznej) – udoskonalenie istniejącego kursu
 • Nowoczesne metody biologii na poziomie molekularnym BT201, BT201E (wnioskodawca: dr hab. Anna Wiśniewska-Becker, Zakład Biofizyki) – udoskonalenie istniejącego kursu
 • Podstawy genetyki klasycznej i molekularnej WBT-BT616 (wnioskodawca: prof. dr hab. Halina Gabryś, Zakład Biotechnologii Roślin) – utworzenie nowego kursu
 • Neurochemia WBT-BCH325 (wnioskodawca: dr hab. Sylwia Kędracka-Krok, Zakład Biochemii Fizycznej) – udoskonalenie istniejącego kursu
 • Użytkowe programy komputerowe WBt-BT211 oraz Informatyka WBT-BCH335, (wnioskodawca:  dr hab. Ryszard Gurbiel, Zakład Biofizyki Molekularnej) – udoskonalenie istniejących kursów
 • Białka rekombinowane i ukierunkowana mutageneza WBT-BCH350 (wnioskodawca: dr Ewelina Fic, Zakład Biochemii Fizycznej) – udoskonalenie istniejącego kursu
 • Biofizyka podstawy (kurs dla kierunku biotechnologia) BT233 (wnioskodawca: dr Tomasz Panz, Zakład Biofizyki) – udoskonalenie istniejącego kursu
 • Biochemia roślin WBT-BCH380 (wnioskodawca: dr hab. Przemysław Malec, Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin) – utworzenie nowego kursu
 • Praktikum z immunologii WBt-BT134 (wnioskodawca: dr Małgorzata Bzowska, Zakład Immunologii) – udoskonalenie istniejącego kurs.

Rok 2016

W roku 2016 Zespoł ds. Zadań z Zakresu Dydaktyki podjął decyzję o doposażeniu 22 pracowni dydaktycznych:

 • w Zakładzie Biochemii Analitycznej – sala C107 (4.0.1)
 • w Zakładzie Biochemii Fizycznej – sale C010 (2.01.2), C011 (2.01.3), C032 (2.01.8)
 • w Zakładzie Biochemii Komórki – sale C107 (2.0.1), C139 (2.0.15), 1.01.6
 • w Zakładzie Biochemii Ogólnej – sala A109 (4.0.3a)
 • w Zakładzie Biochemii Porównawczej i Bioanalityki – sala A107 (4.0.02)
 • w Zakładzie Biofizyki – sale A010 (4.01.2), A011 (4.01.15), A012 (4.01.3), C037 (4.01.13)
 • w Zakładzie Biologii Komórki – sala C110
 • w Zakładzie Biotechnologii Medycznej – sale B109 (3.0.16), B112 (3.0.4), B132 (3.0.12), 
 • w Zakładzie Biotechnologii Roślin – sala A213
 • w Zakładzie Fizjologii i Biochemii Roślin – sale C007, C234
 • w Zakładzie Mikrobiologii – sala C236 (2.1.9)
 • w Pracowni Genetyki Molekularnej i Wirusologii – sala B113 (3.0.5)

oraz przekazaniu środków na udoskonalenie 18 kursów:

 • Genetic engineering – practicum, part 2, WBT-BT612E (koordynator: dr Dominik Czaplicki, Zakład Biochemii Komórki)
 • Białka rekombinowane, WBT-BCH326 (koordynator: dr hab. Benedykt Władyka, Zakład Biochemii Analitycznej)
 • In vivo veritas – praktikum pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi, WBT-BT350 (koordynator: mgr Dominika Michalczyk-Wetula, Zakład Biofizyki)
 • Chemia i struktura kwasów nukleinowych, WBT-BCH352 (wnioskodawca: dr Piotr Bonarek, Zakład Biochemii Fizycznej)
 • Mikrobiologia  kurs dla II roku biochemii, WBT-BCH361 (koordynator: ptof. dr hab. Jacek Międzobrodzki, Zakład Mikrobiologii)
 • Basic aspects of cell biology, WBT-BT614E (koordynator: dr hab. Ewa Zuba-Surma, Zakład Biologii Komórki)
 • Biologia komórki, WBT-BCH336 (koordynator: dr hab. Jolanta Sroka, Zakład Biologii Komórki)
 • WBT-BT165 (koordynator: dr hab. Jolanta Sroka, Zakład Biologii Komórki)
 • Biochemia kwasów nukleinowych, WBT-BT158 (koordynator: prof. dr hab. Jolanta Jura, Zakład Biochemii Ogólnej)
 • Practical biochemistry – recapitulation, WBT-BT611E (koordynator: prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska, Zakład Biochemii Fizycznej)
 • Podstawy biologii molekularnej, WBT-BCH362 (koordynator: prof. dr hab. Hanna Rokita, Pracownia Genetyki Molekularnej i Wirusologii)
 • Biofizyka II - kurs dla III roku kierunku biofizyka, WBT-BT249 (wnioskodawca: dr Janusz Pyka, Zakład Biofizyki Molekularnej)
 • In vivo veritas – praktikum pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi, WBT-BT350 (koordynator: dr Katarzyna Miękus, Zakład Biochemii Ogólnej)
 • Praktikum z cytochemii, BCH395 (koordynator: dr hab. Marta Michalik, Zakład Biologii Komórki) 
 • Praktikum z biologii komórki, BT2-106 (koordynator: dr hab. Marta Michalik, Zakład Biologii Komórki)
 • Biochemia komórki, WBT-BCH355 (koordynator: dr Krystyna Stalińska, Zakład Biochemii Komórki)
 • Pracownia biochemii komórki, WBT-BT2-103 (koordynator: dr Krystyna Stalińska, Zakład Biochemii Komórki)
 • Bakteryjne choroby infekcyjne, WBT-BCH330 (koordynator: dr hab. Joanna Kozieł, Zakład Mikrobiologii)

Rok 2015

W roku 2015 z dotacji KNOW zostały doposażone następujące pracownie dydaktyczne:

 • w Zakładzie Biochemii Analitycznej – sala A107 (4.0.1),
 • w Zakładzie Biochemii Fizycznej – sala C.0.35 (2.01.11),
 • w Zakładzie Biochemii Komórki – sale C139 (2.0.15) oraz 1.01.6,
 • w Zakładzie Biochemii Ogólnej – sala A109 (4.0.3a),
 • w Zakładzie Biofizyki – sale A010 (4.01.2), A033 (4.01.13), A011 (4.01.15), B009 (3.01.21), A035, A032,
 • w Pracowni Genetyki Molekularnej i Wirusologii – sala B113 (3.0.5).

Ponadto, dofinansowanie uzyskały trzy nowe kursy:

 • Genetyka dla biotechnologów (koordynator: dr hab. Wojciech Branicki, Zakład Biochemii Ogólnej)
 • Podstawy fizjologii człowieka (koordynator: dr Mateusz Kwitniewski, Zakład Immunologii)
 • In vivo veritas – practicum pracy ze zwierzętami, WBT-BT350 (koordynator: mgr Dominika Michalczyk-Wetula, Zakład Biofizyki).