Dofinansowanie projektów badawczych (Pogram 35 +, IMPULS) oraz publikacji

Rok 2018

Publikacje
W roku 2018 ze środków KNOW sfinansowano publikację następujących artykułów naukowych:

 1. Banas AK, Hermanowicz P, Sztatelman O, Labuz J, Aggarwal C, Zglobicki P, Jagiello-Flasinska D, Strzalka W. 6,4-PP Photolyase Encoded by AtUVR3 is Localized in Nuclei, Chloroplasts and Mitochondria and its Expression is Down-Regulated by Light in a Photosynthesis-Dependent Manner. Plant and Cell Physiology. 2018;59(1):44-57.
 2. Fiedor L, Pilch M. Side Methyl Groups Control the Conformation and Contribute to Symmetry Breaking of Isoprenoid Chromophores. Angewandte Chemie-International Edition. 2018;57(22):6501-6506.
 3. Florczyk-Soluch U, Jozefczuk E, Stepniewski J, Bukowska-Strakova K, Mendel M, Viscardi M, Nowak WN, Jozkowicz A, Dulak J. Various roles of heme oxygenase-1 in response of bone marrow macrophages to RANKL and in the early stage of osteoclastogenesis. Scientific Reports. 2018;8.
 4. Karabasz A, Szczepanowicz K, Cierniak A, Bereta J, Bzowska M. In vitro toxicity studies of biodegradable, polyelectrolyte nanocapsules. International Journal of Nanomedicine. 2018;13:5159-5172.
 5. Klaus T, Bereta J. CH2 Domain of Mouse IgG3 Governs Antibody Oligomerization, Increases Functional Affinity to Multivalent Antigens and Enhances Hemagglutination. Frontiers in Immunology. 2018;9.
 6. Kloska D, Kopacz A, Cysewski D, Aepfelbacher M, Dulak J, Jozkowicz A, Grochot-Przeczek A. Nrf2 Sequesters Keap1 Preventing Podosome Disassembly: A Quintessential Duet Moonlights in Endothelium. Antioxidants & Redox Signaling.
 7. Kordon MM, Szczurek A, Berniak K, Szelest O, Solarczyk K, Tworzydło M, Wachsmann-Hogiu S, Vaahtokari A, Cremer C, Pederson T, Dobrucki JW. PML-like subnuclear bodies, containing XRCC1, juxtaposed to DNA replication-based single-strand breaks. FASEB J. 2018 Sep 27:fj201801379R. doi: 10.1096/fj.201801379R. [Epub ahead of print]
 8. Korzeniewski B. Regulation of oxidative phosphorylation is different in electrically- and cortically-stimulated skeletal muscle. Plos One. 2018;13(4).
 9. Kozakowska M, Pietraszek-Gremplewicz K, Ciesla M, Seczynska M, Bronisz-Budzynska I, Podkalicka P, Bukowska-Strakova K, Loboda A, Jozkowicz A, Dulak J. Lack of Heme Oxygenase-1 Induces Inflammatory Reaction and Proliferation of Muscle Satellite Cells after Cardiotoxin-Induced Skeletal Muscle Injury. American Journal of Pathology. 2018;188(2):491-506.
 10. Leonowicz G, Trzebuniak KF, Zimak-Piekarczyk P, Slesak I, Mysliwa-Kurdziel B. The activity of superoxide dismutases (SODs) at the early stages of wheat deetiolation. Plos One. 2018;13(3).
 11. Leszczynski B, Sniegocka M, Wrobel A, Pedrys R, Szczygiel M, Romanowska-Dixon B, Urbanska K, Elas M. Visualization and Quantitative 3D Analysis of Intraocular Melanoma and Its Vascularization in a Hamster Eye. International Journal of Molecular Sciences. 2018;19(2).
 12. Lichawska-Cieslar A, Pietrzycka R, Ligeza J, Kulecka M, Paziewska A, Kalita A, Dolicka DD, Wilamowski M, Miekus K, Ostrowski J, Mikula M, Jura J. RNA sequencing reveals widespread transcriptome changes in a renal carcinoma cell line. Oncotarget. 2018;9(9):8597-8613.
 13. Piechota-Polanczyk A, Kopacz A, Kloska D, Zagrapan B, Neumayer C, Grochot-Przeczek A, Huk I, Brostjan C, Dulak J, Jozkowicz A. Simvastatin Treatment Upregulates HO-1 in Patients with Abdominal Aortic Aneurysm but Independently of Nrf2. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2018.
 14. Pietraszek-Gremplewicz K, Kozakowska M, Bronisz-Budzynska I, Ciesla M, Mucha O, Podkalicka P, Madej M, Glowniak U, Szade K, Stepniewski J, Jez M, Andrysiak K, Bukowska-Strakova K, Kaminska A, Kostera-Pruszczyk A, Jozkowicz A, Loboda A, Dulak J. Heme Oxygenase-1 Influences Satellite Cells and Progression of Duchenne Muscular Dystrophy in Mice. Antioxidants & Redox Signaling. 2018;29(2):128-148.
 15. Piwowarczyk K, Kwiecien E, Sosniak J, Zimolag E, Guzik E, Sroka J, Madeja Z, Czyz J. Fenofibrate Interferes with the Diapedesis of Lung Adenocarcinoma Cells through the Interference with Cx43/EGF-Dependent Intercellular Signaling. Cancers. 2018;10(10).
 16. Sarna M, Zadlo A, Czuba-Pelech B, Urbanska K. Nanomechanical Phenotype of Melanoma Cells Depends Solely on the Amount of Endogenous Pigment in the Cells. International Journal of Molecular Sciences. 2018;19(2).
 17. Wilamowski M, Gorecki A, Dziedzicka-Wasylewska M, Jura J. Substrate specificity of human MCPIP1 endoribonuclease. Scientific Reports. 2018;8
 18. Borowczyk-Michalowska J, Zimolag E, Waligorska A, Dobrucki J, Madeja Z, Drukala J. Stage-specific embryonic antigen-4 as a novel marker of ductal cells of human eccrine sweat glands. British Journal of Dermatology2017;176(6):1541-1548.  

Korekta językowa

W roku 2018 ze środków KNOW sfinansowano korektę językową 20 artykułów naukowych.

2017

IMPULS
W ramach rozstrzygniętego w czerwcu konkursu IMPULS środki na badania otrzymali:
 • dr hab. Anna Wiśniewska-Becker (Strukturalny aspekt ochronnej roli karotenoidów w błonach fotoreceptorów siatkówki oka)
 • dr Magdalena Olchawa (Udział produktów indukowanych światłem modyfikacji zewnętrznych segmentów fotoreceptorów w fototoksyczności w nabłonku barwnikowym siatkówki RPE in vitro)
 • dr Mirosław Zarębski (Mechanizm indukowania uszkodzeń DNA przez światło widzialne)
 • dr Agnieszka Waligórska (Funkcja HP1 w naprawie podwójnych pęknięć DNA w komórkach nowotworu piersi MCF7 - badania wstępne) 
 • dr Agnieszka Cierniak (Poznanie mechanizmów działania nanocząstek złota sprzężonych z kurkuminą w komórkach prawidłowych i nowotworowych)
 • dr Małgorzata Szczygieł (Wielowymiarowa analiza nekrozy nowotworowej jako czynnika paraneoplastycznego)
 • dr inż. Emilia Bonar (Identyfikacja specyficzności substratowej i roli toksyn układów toksyna-antytoksyna z wykorzystaniem technik transkryptomiki i proteomiki)
 • dr Dominik Czaplicki (Nowe szczepy Salmonella o tkankowo-specyficznych właściwościach immunomodulacyjnych)
 • dr Grzegorz Szewczyk (Badanie dostępności centrów aktywnych melaniny towarzyszących fotostarzeniu, przy użyciu wybranych sond molekularnych).
   

Konkurs 35+

W III edycji konkursu 35+ finansowanie uzyskało łącznie 13 projektów zgłoszonych przez 8 doktorów i 5 doktorów habilitowanych:

 • dr Beata Bober z Zakładu Fizjologii i Biologii Rozwoju Roślin (Charakterystyka wybranych metabolitów wtórnych syntetyzowanych przez sinicę Woronichnia naegeliana (Unger) Elenkin)
 • dr Sylwia Bobis-Wozowicz z Zakładu Biologii Komórki (Badanie szlaków naprawy DNA w ludzkich indukowanych pluripotencjalnych komórkach macierzystych w odpowiedzi na czynniki środowiskowe)
 • dr Piotr Bonarek z Zakładu Biochemii Fizycznej (Znaczenie konformacji kieszeni wiążącej w mechanizmie wiązania wybranych sond molekularnych przez rekombinowaną β-laktoglobulinę)
 • dr Anna Grochot-Przęczek z Zakładu Biotechnologii Medycznej (Atypowy mechanizm działania czynnika transkrypcyjnego Nrf2 – rola w regulacji białka RhoGAP1 i cytoszkieletu komórki)
 • dr Krzysztof Guzik z Zakładu Immunologii (Wykrywanie składników kompleksu HSP90 na powierzchni żywych makrofagów)
 • dr Kinga Kłodawska z Zakładu Fizjologii i Biochemii Roślin (Regulacja krzyżowania się fotosyntetycznego i oddechowego łańcucha transportu elektronów w zależności od stanu oligomeryzacji fotosystemu I w komórkach sinicy) 
 • dr Mateusz Kwitniewski z Zakład Immunologii (Wpływ efektu fotodynamicznego na ekspresję antygenów rakowo-jądrowych w komórkach nowotworowych)
 • dr Anna Pawlak z Zakładu Biofizyki (Zbadanie mechanizmu przeciwutleniającego działania kwasu tauroursodeoksycholowego (TUDCA) w układach modelowych i komórkach nabłonka upigmentowanego siatkówki <ARPE-19>
 • dr hab. Dariusz Dziga z Zakładu Mikrobiologii (Przystosowanie gatunku Cylindorspermopsis raciborskii do stresu niskiej temperatury i mocnego światła)
 • dr hab. Sylwia Kędracka-Krok z Zakładu Biochemii Fizycznej (Charakterystyka wpływu klozapiny, 1beta-estradiolu i raloksyfenu na proteom ludzkich komórek typu neuronalnego)
 • dr hab. Dariusz Latowski z Zakładu Fizjologii i Biochemii Roślin (Poznanie mechanizmu generowania oporności jesionu wyniosłego (Fraxinus excelsior L.) na wybrane patogeny grzybowe pod wpływem Janthinobacterium lividum)
 • dr hab. Benedykt Władyka z Zakładu Biochemii Analitycznej (Badania wpływu systemów toksyna-antytoksyna na wirulencję gronkowca złocistego)
 • dr hab. Agnieszka Wolnicka-Głubisz z Zakładu Biofizyki (Analiza poziomu białka RIPK4 w komórkach czerniaka pochodzących ze zmian pierwotnych i wtórnych)
   

Publikacje
W roku 2017 ze środków KNOW sfinansowano publikację następujących artykułów naukowych:

 1. Klaus T, Stalinska K, Czaplicki D, Mak P, Skupien-Rabian B, Kedracka-Krok S, Wiatrowska K, Bzowska M, Machula M, Bereta J. Mouse Antibody of IgM Class is Prone to Non-Enzymatic Cleavage between CH1 and CH2 Domains. Scientific Reports. 2018;8.
 2. Kowalska E, Bartnicki F, Fujisawa R, Bonarek P, Hermanowicz PL, Tsurimoto T, Muszynska K, Strzalka W. Inhibition of DNA replication by an anti-PCNA aptamer/PCNA complex. Nucleic Acids Research. 2018;46(1):25-41.
 3. Milewska A, Nowak P, Owczarek K, Szczepanski A, Zarebski M, Hoang A, Berniak K, Wojarski J, Zeglen S, Baster Z, Rajfur Z, Pyrc K. Entry of Human Coronavirus NL63 into the Cell. Journal of Virology. 2018;92(3).
 4. Borowczyk-Michalowska J, Zimolag E, Konieczny P, Chrapusta A, Madeja Z, Drukala J. Stage-Specific Embryonic Antigen-4 (SSEA-4) as a Distinguishing Marker between Eccrine and Apocrine Origin of Ducts of Sweat Glands. Journal of Investigative Dermatology. 2017;137(11):2437-2440.
 5. Burmistrz M, Martinez JIR, Krochmal D, Staniec D, Pyrc K. Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeat (CRISPR) RNAs in the Porphyromonas gingivalis CRISPR-Cas I-C System. Journal of Bacteriology. 2017;199(23).
 6. Marona P, Górka J, Mazurek Z, Wilk W, Rys J, Majka M, Jura J, Miękus K. MCPIP1 downregulation in clear cell renal cell carcinoma promotes vascularization and metastatic progression. Cancer Res2017 July 17. DOI:10.1158/0008-5472.CAN-16-3190
 7. Paw M, Borek I, Wnuk D, Ryszawy D, Piwowarczyk K, Kmiotek K, Wójcik-Pszczoła KA, Pierzchalska M, Madeja Z, Sanak M, Błyszczuk P, Michalik M, Czyż J. Connexin43 controls the myofibroblastic differentiation of bronchial fibroblasts from patients with asthma. Am J Respir Cell Mol Biol2017 Jul;57(1):100-110. doi: 10.1165/rcmb.2015-0255OC.
 8. Bzowska M, Nogieć A, Bania K, Zygmunt M, Zarębski M, Dobrucki J, Guzik K. Involvement of cell surface 90 kDa heat shock protein (HSP90) in pattern recognition by human monocyte-derived macrophages. J Leukoc Biol2017 May 26. doi: 10.1189/jlb.2MA0117-019R.
 9. Bartnicki F, Bonarek P, Kowalska E, Strzalka W. The Argi system: one-step purification of proteins tagged with arginine-rich cell-penetrating peptides. Sci Rep2017 May 25;7(1):2619. doi: 10.1038/s41598-017-02432-6.
 10. Szelazek B, Kabala W, Kus K, Zdzalik M, Twarda-Clapa A, Golik P, Burmistrz M, Florek D, Wladyka B, Pyrc K, Dubin G. Structural Characterization of Human Coronavirus NL63 N Protein. J Virol2017 May 12;91(11). doi: 10.1128/JVI.02503-16.
 11. Piwowarczyk K, Paw M, Ryszawy D, Rutkowska-Zapała M, Madeja Z, Siedlar M, Czyż J. Connexin43high prostate cancer cells induce endothelial connexin43 up-regulation through the activation of intercellular ERK1/2-dependent signaling axis. Eur J Cell Biol2017 Jun;96(4):337-346. doi: 10.1016/j.ejcb.2017.03.012. 
 12. Sochalska M, Potempa J. Manipulation of Neutrophils by Porphyromonas gingivalis in the Development of Periodontitis. Front Cell Infect Microbiol2017 May 23;7:197. doi: 10.3389/fcimb.2017.00197.
 13. Horwacik I, Rokita H. Modulation of interactions of neuroblastoma cell lines with extracellular matrix proteins affects their sensitivity to treatment with the anti-GD2 ganglioside antibody 14G2a. Int J Oncol2017 May;50(5):1899-1914. doi: 10.3892/ijo.2017.3959. 
 14. Jez M, Ciesla M, Stepniewski J, Langrzyk A, Muchova L, Vitek L, Jozkowicz A, Dulak J. Valproic acid downregulates heme oxygenase-1 independently of Nrf2 by increasingubiquitination and proteasomal degradation. Biochem Biophys Res Commun2017 Mar 25;485(1):160-166. doi: 10.1016/j.bbrc.2017.02.041. 
 15. Lipert B, Wilamowski M, Gorecki A, Jura J. MCPIP1, alias Regnase-1 binds and cleaves mRNA of C/EBPβ. PLoS One2017 Mar 22;12(3):e0174381. doi: 10.1371/journal.pone.0174381. 
 16. Godlewska U, Brzoza P, Sroka A, Majewski P, Jentsch H, Eckert M, Eick S, Potempa J, Zabel B, Cichy J. Antimicrobial and attractant roles for chemerin in the oral cavity during inflammatory gum disease. Front Immunol2017 Mar 29;8:353. doi: 10.3389/fimmu.2017.00353. 
 17. Sarewicz M, Bujnowicz Ł, Bhaduri S, Singh SK, Cramer WA, Osyczka A. Metastable radical state, nonreactive with oxygen, is inherent to catalysis by respiratory and photosynthetic cytochromes bc1/b6f. Proc Natl Acad Sci U S A2017 Feb 7;114(6):1323-1328. doi: 10.1073/pnas.1618840114.
 18. Szewczyk G, Zadlo A, Sarna M, Ito S, Wakamatsu K, Sarna T. Aerobic photoreactivity of synthetic eumelanins and pheomelanins: generation of singlet oxygen and superoxide anion. Pigment Cell Melanoma Res2016 Nov;29(6):669-678. doi: 10.1111/pcmr.12514

Rok 2016

Konkurs 35+

W ramach II edycji konkursu o dofinansowanie działalności naukowej pracowników WBBiB powyżej 35 roku życia nieposiadających tytułu/stanowiska profesora (Program 35+) środki na realizację projektów badawczych otrzymało 9 osób z tytułem doktora oraz 4 osoby z tytułem doktra habilitowanego:

 • dr Agnieszka Katarzyna Banaś z Zakładu Biotechnologii Roślin (Udział fosfoinozytoli w odpowiedzi roślin na promienowanie UVB
 • dr Monika Bojko z Zakładu Fizjologii i Biochemii Roślin (Zmiana płynności błon tylakoidów okrzemek Pheodactylum tricornutum w odpowiedzi na indukowane zmianami środowiska procesy starzenia
 • dr Monika Bzowska z Zakładu Biochemii Komórki (Analiza przeciwnowotworowej aktywności miceli utworzonych przez koniugaty alginianu sodu)
 • dr Katarzyna Gawron z Zakładu Mikrobiologii (Rola deiminazy peptydyloargininowej Porphyromonas gingivalis w wirulencji bakterii i patogenezie choroby zapalnej przyzębia
 • dr Irena Horwacik z Pracowni Genetyki Molekularnej i Wirusologii (Rola białek ścieżki Hippo w regulacji losów komórek neuroblastoma – zastosowanie modeli trójwymiarowych (3D))
 • dr Sylwia Łukasiewicz z Zakładu Biochemii Fizycznej (Otrzymanie ligandu kierunkowego do celowanego dostarczania klozapiny w miejsce występowania heteromerów receptorów dopaminowych D2 i serotoninowych 5-HT1A)
 • dr Paweł Majewski z Zakładu Immunologii (Antybakteryjna rola neutrofilów przeciwko mikroflorze skóry łuszczycowej)
 • dr Agnieszka Polit z Zakładu Biochemii Fizycznej (Rola lipidów i białek G w formowaniu platform sygnalizacyjnych w błonach komórkowych
 • dr Wojciech Strzałka z Zakładu Biotechnologii Roślin (Charakterystyka wariantów splicingowych oraz izoform Fen1 Arabidopsis thaliana
 • dr hab. Justyna Drukała z Zakładu Biologii Komórki (Zastosowanie produktów leczniczych terapii zaawansowanej w połączeniu z matrycą Integra DRT w leczeniu pacjentów cierpiących z powodu rozległych blizn przykurczowych)
 • dr hab. Ibeth Guevara-Lora z Zakładu Biochemii Analitycznej (Udział receptorów bradykininy i dopaminy w molekularnym mechanizmie działania leptyny i insuliny na komórki neuronalne – Nowe spojrzenie na regulację homeostazy energetycznej)
 • dr hab. Joanna Kozieł z Zakładu Mikrobiologii (Kompleksowa charakterystyka profilu różnicowania limfocytów T w paradontozie)
 • dr hab. Maria Rąpała-Kozik z Zakładu Biochemii Porównawczej i Bioanalityki (Rola cytozolowej enolazy Candida spp. „dorabiającej” na powierzchni komórek tych drożdżaków w procesach infekcji gospodarza).
   

Publikacje

 roku 2016 ze środków KNOW sfinansowano publikację następujących artykułów naukowych:

 1. Zimolag E, Borowczyk-Michalowska J, Kedracka-Krok S, Skupien-Rabian B, Karnas E, Lasota S, Sroka J, Drukala J, Madeja Z. Electric field as a potential directional cue in homing of bone marrow-derived mesenchymal stem cells to cutaneous wounds. Biochim Biophys Acta2017 Feb;1864(2):267-279. doi: 10.1016/j.bbamcr.2016.11.011
 2. Borowczyk-Michalowska J, Zimolag E, Waligorska A, Dobrucki J, Madeja Z, Drukala J. Stage-specific Embryonic Antigen-4 (SSEA-4) as a novel marker of ductal cells of human eccrine sweat glands. Br J Dermatol2016 Oct 31. doi: 10.1111/bjd.15154.
 3. Ciesla M, Marona P, Kozakowska M, Jez M, Seczynska M, Loboda A, Bukowska-Strakova K, Szade A, Walawender M, Kusior M, Stepniewski J1, Szade K, Krist B, Yagensky O, Urbanik A, Kazanowska B, Dulak J, Jozkowicz A. Heme Oxygenase-1 Controls an HDAC4-miR-206 Pathway of Oxidative Stress in Rhabdomyosarcoma. Cancer Res2016 Oct 1;76(19):5707-5718. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-15-1883
 4. Klaus T, Bzowska M, Kulesza M, Kabat AM, Jemioła-Rzemińska M, Czaplicki D, Makuch K, Jucha J, Karabasz A, Bereta J. Agglutinating mouse IgG3 compares favourably with IgMs in typing of the blood group B antigen: Functionality and stability studies. Sci Rep2016 Aug 3;6:30938. doi: 10.1038/srep30938
 5. Ekiert R, Borek A, Kuleta P, Czernek J, Osyczka A. Mitochondrial disease-related mutations at the cytochrome b-iron-sulfur protein (ISP) interface: Molecular effects on the large-scale motion of ISP and superoxide generation studied in Rhodobacter capsulatus cytochrome bc1. Biochim Biophys Acta2016 Aug;1857(8):1102-10. doi: 10.1016/j.bbabio.2016.03.022
 6. Durbas M, Horwacik I, Boratyn E, Rokita H. Downregulation of the PHLDA1 gene in IMR-32 neuroblastoma cells increases levels of Aurora A, TRKB and affects proteins involved in apoptosis and autophagy pathways. Int J Oncol2016 Aug;49(2):823-37. doi: 10.3892/ijo.2016.3572
 7. Pietras R, Sarewicz M, Osyczka A. Distinct properties of semiquinone species detected at the ubiquinol oxidation Qo site of cytochrome bc1 and their mechanistic implications. J R Soc Interface2016 May;13(118). pii: 20160133. doi: 10.1098/rsif.2016.0133
 8. Eckstein A, Krzeszowiec W, Waligórski P, Gabryś H. Auxin and chloroplast movements. Physiol Plant2016 Mar;156(3):351-66. doi: 10.1111/ppl.12396
 9. Sroka J, Krecioch I, Zimolag E, Lasota S, Rak M, Kedracka-Krok S, Borowicz P, Gajek M, Madeja Z. Lamellipodia and membrane blebs drive efficient electrotactic migration of rat Walker carcinosarcoma cells WC 256. PLoS One2016 Feb 10;11(2):e0149133. doi: 10.1371/journal.pone.0149133

Rok 2015

Pierwszy konkurs na dofinansowanie działalności naukowej pracowników WBBiB powyżej 35 roku życia nieposiadających tytułu/stanowiska profesora („Program 35+") został ogłoszony 15 października 2015 r.


Do konkursu przystąpiło 29 osób, w tym 20 ze stopniem naukowym doktora oraz 9 ze stopniem doktora habilitowanego. Każdy ze zgłoszonych wniosków został oceniony niezależnie przez trzech recenzentów zewnętrznych, specjalistów z dziedziny biochemii, biofizyki oraz biologii komórkowej.

Na podstawie przyznanych punktów przygotowane zostały osobne listy rankingowe dla dwóch kategorii wnioskodawców.
W oparciu o nie dofinansowanie uzyskało 7 doktorów:

 • dr Agnieszka K. Banaś (Zakład Biotechnologii Roślin),
 • dr Małgorzata Bzowska (Zakład Immunologii),
 • dr Grzegorz Dubin (Zakład Mikrobiologii),
 • dr Andrzej Górecki (Zakład Biochemii Fizycznej),
 • dr Katarzyna Miękus (Zakład Biochemii Ogólnej),
 • dr Marcin Sarewicz (Zakład Biofizyki Molekularnej),
 • dr Joanna Skrzeczyńska-Moncznik (Zakład Immunologii)

oraz 3 doktorów habilitowanych:

 • dr hab. Agnieszka Łoboda (Zakład Biotechnologii Medycznej),
 • dr hab. Paweł Mak (Zakład Biochemii Analitycznej),
 • dr hab. Przemysław M. Płonka (Zakład Biofizyki).

Zwycięzcy konkursu otrzymali maksymalnie po 50 000 zł na realizację nowatorskich projektów badawczych.