Przejdź do głównej treści strony
           
     
           
Jeden z najmłodszych a zarazem najnowocześ-niejszych wydziałów na Uniwersytecie Jagielloń-skim. Czołowy polski ośrodek naukowy w ob-szarze badań biomolekularnych. W rankingu jednostek badawczych uzyskał w roku 2014 kategorię A+.
Zobacz więcej...
  Spółka należąca do Uniwersytetu Jagielloń-skiego oferująca kompleksowe usługi  przed-siębiorcom i naukowcom działającym w branży life science, takie jak: wynajem powierzchni laboratoryjnych, wsparcie kapitałowe i szkole-nia.
Zobacz więcej...
 

Inicjatywa MNiSW – status Krajowego Naukowe-go Ośrodka Wiodącego oraz dotacja przyzna-wana uczelniom oraz konsorcjom naukowym w celu wzmocnienia potencjału badawczego oraz zapewniania wysokiej jakości kształcenia.

 

 

 

Ważne terminy

W związku ze zbliżającym się zakończeniem projektu od 1 listopada 2017 r. zniesione zostają wszystkie obowiązujące w Regulaminie terminy zgłaszania wniosków. Informacje o naborze wniosków o dofinansowanie poszczególnych działań będą w roku 2018 rozsyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Konferencje

26-27 października 2018

Pod koniec października w Krakowie odbędzie się koferencja pt. „Periodontitis – Current State of Knowledge and Future Perspectives”. Głownymi organizatorami wydarzenia są prof. dr hab. Jan Potempa oraz dr hab. Piotr Mydel z Zakładu Mikrobiologii WBBiB. 

perio.confer.uj.edu.pl