Działania JCI

Jagiellońskie Centrum Innowacji działa na styku nauki i biznesu. Za pośrednictwem funduszu zalążkowego JCI Venture inwestuje w nowe przedsięwzięcia z branży life science. Zajmuje się także pozyskiwaniem funduszy na dalszy rozwój już istniejących firm oraz wspiera naukowców i przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu grantów na prace badawcze i wdrożeniowe.

Pod zarządem spółki znajduje się Life Science Park, czyli kompleks nowoczesnych budynków, w których mieszczą się w pełni wyposażone laboratoria. Część z nich oferowana jest pod wynajem. W pozostałych JCI  prowadzi badania kontraktowe na zlecenie firm zewnętrznych.

W ramach spółki działa także założony w roku 2013 Instytut Jakości. Instytut bada oraz opiniuje produkty z rynku farmaceutycznego, medycznego i spożywczego.

Bazując na  doświadczeniem w zakresie realizacji inwestycji kapitałowych JCI angażuje się również w organizację szkoleń i warsztatów skierowanych do osób myślących o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej.

Ponadto, korzystając z kontaktów w branży JCI umożliwia odbycie staży w firmach o profilu farmaceutycznym, medycznym i biotechnologicznym.